หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
การบริหารบุคคล
Staff
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service
อบต.พรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
นายสมยศ หล่อพัฒนากุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 

 
“พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.พรหมพิราม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา
  ก่อสร้าง ซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง
  ก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอื่นๆ
  ก่อสร้าง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน
และพื้นที่สองข้างทาง
  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสินค้า
ผู้โดยสาร และจุดพักรถ
  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจร
  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง
  ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายสินค้า (Logistic)
  รณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
และเป็นมาตรฐาน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดต่างๆ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือส่งเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ยากจน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง และมีส่วนร่วมทางการเมือง
ทุกรูปแบบ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การจัดตั้งโรงเรียนกีฬา และการพัฒนาด้านต่าง ๆ
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย สนใจดูแลสุขภาพของตนเอง
  ส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี
  ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของประเทศ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  พัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน และครอบครัวให้สามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองได้
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ : 055-369-292 โทรสาร : 055-369-292 ต่อ 108
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
จำนวนผู้เข้าชม 2,514,009 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-292


 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10