หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service
อบต.พรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
นายประดับ กลิ่นขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 

 
“พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.พรหมพิราม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง
กลยุทธ์

ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า

ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา

ก่อสร้าง ซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง

ก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอื่นๆ

ก่อสร้าง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน
และพื้นที่สองข้างทาง

ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสินค้า
ผู้โดยสาร และจุดพักรถ

ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจร

ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง

ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายสินค้า (Logistic)

รณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
และเป็นมาตรฐาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดต่างๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือส่งเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ยากจน

ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง และมีส่วนร่วมทางการเมือง
ทุกรูปแบบ

ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การจัดตั้งโรงเรียนกีฬา และการพัฒนาด้านต่าง ๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย สนใจดูแลสุขภาพของตนเอง

ส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี

ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของประเทศ

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน และครอบครัวให้สามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองได้
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ : 055-369-292 โทรสาร : 055-369-292 ต่อ 108
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
จำนวนผู้เข้าชม 112,258 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-292


 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10