หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ สำหรับงานพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักปลัด


แผนผั้งแสดงขั้นตอนขึ้นทะเบียนผู้พิการ


แผนผั้งแสดงขั้นตอนขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ


แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562


แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562


ตัวอย่าง ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562


ตัวอย่าง ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ


ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


คู่มือการปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


คู่มือประชาชน เรื่อง การร้องเรียน ร้องทุกข์

  (1)     2