หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service
อบต.พรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
 
แผนอื่นๆ
 
 

 
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม  
 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม  ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม และได้ให้การพิจารณาเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562  ทั้งนี้ได้นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม เพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนพรหมพิราม  แล้วนั้น  
         อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 (2)  จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม เพื่อให้ประชาชนในตำบลพรหมพิรามทราบ  รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้
         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 14.47 น. โดย คุณ ธีรศักดิ์ เหรียญสุวรรณ

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ : 055-369-292 โทรสาร : 055-369-292 ต่อ 108
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
จำนวนผู้เข้าชม 463,149 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-292


 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10