หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
วิสัยทัศน์ อบต.พรหมพิราม
พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
อบต.พรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1
2
 
 
 
นายประดับ กลิ่นขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
 
 
 
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
แผนการจัดหารพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 37 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัด [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 42 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 160 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับโค [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 144 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 113 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 160 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 184 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 166 
ประกาศองค์การบริหาร่ส่วนตำบลพรหมพิราม เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับโค [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 116 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 147 
 
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้า [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานห [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเห [ 10 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมถมดิน และปรับเกลี่ยบริ [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมถมดินบริเวณรอบคลองหน [ 5 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ (ส [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอ [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
หนังสือสั่งการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
   
 
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES)) กพส. มท 0810.2/3677  [ 27 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว3679  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3674  [ 27 พ.ย. 2563 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3680  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว7667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กยผ. มท 0815.4/ว124  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3662  [ 26 พ.ย. 2563 ]
เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3664  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3663 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/21642-21681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.3/ว3631  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 22-23 สน.คท. มท 0808.3/ว3659 [รายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3658  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว3651  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว3654  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/ว3643  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3644  [ 25 พ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อเด็กปฐมวัยปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 633 ลว 30 พ.ย. 63 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
การโอนเงินจัดสรร งปม.2563 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7748 ลว.30 พ.ย.63 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ข้อหารือการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่ พล 0023.4/ว 17745 ลว. 30 พ.ย. 63 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
การโอนเงินจัดสรร งปม 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7747 ลว.30 พ.ย.63 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
การโอนเงินจัดสรร งปม.64 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7746 ลว.30 พ.ย.63 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
โครงการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ พล 0023.2/ว632 ลว 30 พ.ย. 63 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ พล 0023.5/ว 7539ลว.18 พ.ย.63 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 44 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน กันยายน 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล0023.5/ว7726 ลว.30 พ.ย. 63 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 39 
แจ้งการโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด ที่ พล0023.5/ว7724 ลว.30 พ.ย. 63 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตนมาสที่1 (ต.ค - ธ.ค 63) ด่วนที่สุด ที่ พล0023.5/ว7725 ลว.30 พ.ย. 63  [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/18153 ลว.30 พ.ย 63 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ พล 0023.2/ว7693 ลว 27 พ.ย. 63 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 86 
การโอนเงินจัดสรร งปม 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7704 ลว.27 พ.ย.63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 66 
การโอนเงินจัดสรร งปม.2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้ งปม.2563 ไปพลางก่อนฯ ด่วนที่สุด 0023.5/ว7703 ลว.27 พ.ย.63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
แจ้งข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ พล 0023.5/ว629 ลว.27 พ.ย.63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
แจ้งเร่งรัดให้อปท.ตามบัญชีแนบท้ายเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการและรายงานตามแบบฯ ด่วนที่สุด ที่ พล.0023.5/ว630 ลว.27 พ.ย.63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 72 
ประชาสัมพันธ์การกระทำการอันอาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายเลือกตั้ง ที่ พล 0023.4/ว 7678 ลว. 27 พ.ย. 63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมทางจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม ที่ พล 0023.2/ว628 ลว.27 พ.ย. 63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 33 
การโอนเงินจัดสรร งปม 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ด่วนที่สุด พล 0023.5/ว 7699 ลว.27 พ.ย.63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
การโอนจัดสรรงปม. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศพด. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7700 ลว.27 พ.ย.63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 48 
 
   
 
อบต.ชัยนาม การสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน [ 12 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 191 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พันชาลี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและส [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังพิกุล การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังพิกุล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและนิเทศติดตามประเมินผลโครงการฯ [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ พล 54102/2901 ลว. 26 พ.ย. [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองพระ ประกาศ ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส3 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเมนไฟฟ้าเค [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ พล 54102/2904 ลว. 26 พ.ย. [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านคลอง เรื่อง ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต๔ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ให้ใช้ [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ้มอบจักรยานให้กับโรงเรียนบางสะพานฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาและส่งเสริมคุ [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำ ติดประกาศรายชื่อ และตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าตอบแทนรายปี สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญ [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ระงับเหตุไฟไหม้ บริเวณหลังค่ายบรมไตรฯ หมู่ที่ ๑๓ [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
 
   
 


อบต.บึงพระ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยาง) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8657 พิษ [ 30 พ.ย. 2563 ]อบต.บึงพระ จ้างเหมาพนักงานชับรถบรรทุกขยะ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]ทต.ปลักแรด จ้างซ่อมแซมระบบเมนไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศประจำสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]ทต.ปลักแรด ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]ทต.ปลักแรด จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กองช่าง) หมายเลขทะเบียน บธ-๔๘๖๗ พิษณุโลก หมายเล [ 30 พ.ย. 2563 ]ทต.หัวรอ จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหมู่บ้านแม่ธรณีทอง 1 หมู่ที [ 26 พ.ย. 2563 ]อบต.บ่อทอง ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงขนาด ๒๐๐ มล. รสจึด ของโรงเรียน ๓ โรงเรีย [ 26 พ.ย. 2563 ]ทต.หัวรอ จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาช่องฟ้า - ริมแม่น้ำน่าน ห [ 26 พ.ย. 2563 ]ทต.บางระกำ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกปืนฝา 2 ข้าง 24 ชุด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2563 ]อบต.บ่อทอง ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เป็นนมพาสเจ [ 26 พ.ย. 2563 ]ทต.หัวรอ จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจามจุรี หมู่ที่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือ [ 26 พ.ย. 2563 ]ทต.หัวรอ จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลายายเขียด หมู่ที่ 11 ตำ [ 26 พ.ย. 2563 ]ทต.หัวรอ จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายเต็งหนาม - วุ้งไพร ช่ [ 26 พ.ย. 2563 ]ทต.บางระกำ จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขฉร - 582 พิษณุโลก (หมายเลขครุภัณฑ์ 024-52-008 [ 26 พ.ย. 2563 ]อบต.บ่อทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทา [ 25 พ.ย. 2563 ]ทต.หัวรอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอน [ 25 พ.ย. 2563 ]ทต.บึงระมาณ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายนาบึง - นาหมัน หมู่ที่ ๒ บ้านด [ 25 พ.ย. 2563 ]ทต.บึงระมาณ ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 33,352 ถุง และอาหารเสริม (นม) ยู. [ 25 พ.ย. 2563 ]ทต.ปลักแรด จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563 ประจำศูนย์พัฒนา [ 25 พ.ย. 2563 ]ทต.หัวรอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนเต็งหนามวุ้ [ 25 พ.ย. 2563 ]

 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรับพวงใต้ ก [ 31 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม [ 28 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๒ รถยนต์ส่ว [ 27 ส.ค. 2563 ]ซื้อน้ำยาเติมถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒๐ ถัง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ [ 27 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมพนักงานประจำรถ [ 26 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมพนักงานประจำรถ [ 26 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิร [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพพิราม อำเภอพรหมพิราม จ [ 20 ส.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพพิราม อำเภอพรหมพิราม จ [ 20 ส.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จั [ 20 ส.ค. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 19 ส.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดบรรจุถุง ตรานมโรง [ 19 ส.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดบรรจุถุง ตรานมโ [ 19 ส.ค. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑,๕,๑๓ ตำบลพรหมพิราม อำเภอ [ 18 ส.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านกรับพวงใต้ กองช่าง องค์การบริ [ 17 ส.ค. 2563 ]

 
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ก.ย. 2563)    อ่าน 391  ตอบ 0  
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ : 055-369-292 โทรสาร : 055-369-292 ต่อ 108
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
จำนวนผู้เข้าชม 172,770 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-292


 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม