หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
วิสัยทัศน์ อบต.พรหมพิราม
พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
อบต.พรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1
2
 
 
 
........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
 
 
 
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 4 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 31 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 54 
แผนการจัดหารพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 81 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 66 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 67 
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัด [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 86 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 226 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับโค [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 207 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 235 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 236 
 
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำพลังงานไฟ [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านว [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เ [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (เส้น [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เ [ 28 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้า [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านก [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
หนังสือสั่งการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
   
 
การส่งเงินคืนค่าบริการและค่าปรับระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของราชการเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สน.คท. มท 0808.2/ว460  [ 8 มี.ค. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว462 [แบบสรุปรายงาน] [บัญชีรายชื่อ]  [ 8 มี.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว451  [ 8 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว445  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว454  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กสว. มท 0820.2/ว449 [เอกสารแนบ] [บัญชีแนบท้าย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว447  [ 5 มี.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.3/ว442  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว437  [ 5 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว430  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว440  [ 5 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 4 มี.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว432 [เกณฑ์การประเมิน] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา]  [ 4 มี.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
 
   
 
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อน ที่ พล 0023.2/ว 1826 ลว. 9 มี.ค. 64 [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
แจ้งให้ทราบว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.2/ว 160 ลว. 9 มี.ค. 64 [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1825 ลว 9 มี.ค. 64 [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์หนังสือกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ พล 0023.4/ว 159 ลว. 9 มี.ค. 64 [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ที่ พล 0023.3/ว 157 ลว 9 มี.ค. 64 [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
การจัดเก็บข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6ปี ) ปีการศึกษา 2563 ที่ พล 0023.3/ว156 ลว 9 มี.ค. 64 [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) ที่ พล 0023.3/ว 155 ลว 8 มี.ค. 64 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
การคัดเลือกรูปแบบ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(BEST Practices)เด็กปฐมระดับจังหวัด ที่พล 0023.3/ว154 ลว 8 มี.ค.64 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
แจ้งให้ทราบว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลื่อนโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2564 ในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ที่ พล 0023.2/ว152 ลว. 5 มีนาคม 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี ประจำปี 2564 ที่ พล 0023.5/ว 1730 ลว 4 มี.ค.64 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 134 
ารกำหนดให้สถานศึกษาสังกัด อปท.เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ที่พล 0023.3/ว3774 ลว 5 มี.ค.64 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัด อปท.เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ที่พล 0023.3/ว3774 ลว 5 มี.ค.64 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี ที่พล 0023.3/ว1741 ลว 5 มี.ค.64 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว1737 ลว 4 มี.ค.64 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศุกยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถาบันสังกัด อปท. พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่พล0023.3/ว1736 ลว4มี.ค.64 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 74 
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 ที่พล 0023.3/146 ลว 4 มี.ค.64 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 78 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลกรทางการศึกษา สังกัดอปท. เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว145 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
แจ้งแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.1/ว 148 ลว. 4 มีนาคม 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 103 
ขอสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม(Trining Needs) ด้านการส่งเริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ พล 0023.3/ว147 ลว 4 มี.ค.64 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 55 
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40 ที่พล 0023.3/ว1734 ลว 4 ม.ค.64 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
 
   
 
อบต.ศรีภิรมย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบร [ 22 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 99 
อบต.บ้านยาง ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านกลาง โครงการอบรมควบคุมโรคติดต่อในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำหวาย [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นาบัว ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หอกลอง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนประ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลู [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ดอนทอง ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง ตารางการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ ประ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง การออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พรหมพิราม ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้ง [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ชุมแสงสงคราม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
   
 


ทต.บึงระมาณ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยข้างสำนักงานเทศบาลตำบลบึงระม [ 9 มี.ค. 2564 ]ทต.บึงระมาณ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมะปราง - บ้านปลักแรด หมู่ที [ 9 มี.ค. 2564 ]ทต.บึงระมาณ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมะปราง - บ้านปลักแรด หมู่ที [ 9 มี.ค. 2564 ]อบต.ชุมแสงสงคราม จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากลาดยาง ซอยบ้านนายหวาน ถึง บ้านนางระเบ [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.บึงพระ จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6644 พิษณุโลก ของ กองสาธารณสุขแ [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.วังนกแอ่น ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต (สารเคมี) จำนวน 5 รายการ และขวดบรรจุหัวสเปรย์ ขนาด 25 [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านป่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาหร่าย กินูน หมู่ที่ ๔ บ้า [ 8 มี.ค. 2564 ]ทต.บางระกำ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.ชุมแสงสงคราม ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี๗) เพื่อการพาณิชย์ จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.วังนกแอ่น จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อตำบลวังนกแอ่น เรื่องการพัฒน [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.ชุมแสงสงคราม ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (เพื่อการพาณิชย์) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านป่า จ้างปรับปรุง ฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านป่า ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุ [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านป่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาหร่าย กินูน หมู่ที่ ๔ บ้า [ 8 มี.ค. 2564 ]ทต.หัวรอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกน้ำ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเม [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.ดินทอง จ้างเหมาบริการโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด [ 5 มี.ค. 2564 ]ทต.บางระกำเมืองใหม่ ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง (ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก [ 5 มี.ค. 2564 ]อบต.วังนกแอ่น จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดซื้อจ [ 5 มี.ค. 2564 ]อบต.บึงพระ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน ซอยร่วมมิตร [ 5 มี.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ กอง [ 30 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสนาม ผ้าใบคลุมเต็นท์สีขาว-เทา ขนาดกว้าง ๑๖.๕ เมตร ยาว ๑๘.๘๕ เมตร จำนวน [ 25 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม หมู่ที่ ๔ บ้าน [ 25 พ.ย. 2563 ]อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ชนิดบรรจุถุง ตรานมโรงเ [ 23 พ.ย. 2563 ]จ้างรถรับส่งนักเรียนบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม [ 23 พ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ชนิดถุง ตรานมโรงเร [ 23 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (ซอยกลางหมู่บ้านจากบ้ [ 18 พ.ย. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานหิน ตำบลพรหมพิราม อำเภอพ [ 17 พ.ย. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานหิน ตำบลพรหมพิรา [ 17 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อกลมคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก,บ่อพัก ค.ส.ล.ท่อกลม) เพื่อปรับปรุงห [ 16 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรห [ 13 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม [ 12 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหลังอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วน [ 11 พ.ย. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ท [ 10 พ.ย. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมถมดินและปรับเกลี่ยบริเวณหลังท่อ ภายในหมู่บ้าน [ 9 พ.ย. 2563 ]

   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ก.ย. 2563)    อ่าน 483  ตอบ 0  
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ : 055-369-292 โทรสาร : 055-369-292 ต่อ 108
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
จำนวนผู้เข้าชม 465,030 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-292


 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม