หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
วิสัยทัศน์ อบต.พรหมพิราม
พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
อบต.พรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1
2
 
 
 
นายประดับ กลิ่นขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
 
 
 
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 38 
แผนการจัดหารพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 54 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 48 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 48 
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัด [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 63 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 202 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับโค [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 190 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 214 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 217 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 238 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 215 
ประกาศองค์การบริหาร่ส่วนตำบลพรหมพิราม เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับโค [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
 
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านก [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ (เส้ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงดินลูกรังไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ (ถนน [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านสะพาน [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 16 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้า [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานห [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเห [ 10 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมถมดิน และปรับเกลี่ยบริ [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมถมดินบริเวณรอบคลองหน [ 5 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
หนังสือสั่งการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
   
 
ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) กสว. มท 0820.2/ว83 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
รายงานความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว88 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กสธ. มท 0819.2/ว77  [ 18 ม.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ สน.คท. มท 0808.3/ว201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/471-546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว51  [ 12 ม.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 12 ม.ค. 2564 ]
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว52  [ 12 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4 สน.บถ. มท 0809.4/ว55  [ 12 ม.ค. 2564 ]
 
   
 
ติดตามผลการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ พล 0023.3/ว490 ลว 19ม.ค.64 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน ไตรมาศที่ 3 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 62 
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ พล 0023.3/ว 442 ลว 18 ม.ค.64 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.3/ว 443 ลว 18 ม.ค. 64 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
การรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 535 ลว 18 ม.ค.64 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 038 ลว 15 ม.ค. 64 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 59 
แจ้ง อ.เนินมะปราง การเลือกรรมการผู้แทนผู้บริหารอบต.ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/885 ลว 15 ม.ค. 64 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 410 ลว 15 ม.ค. 64 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 87 
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น และหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ที่ พล 00236.5/412 ลว.15 มกราคม 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
ประชุมชี้แจงการตรวจประเมินกิจการและกิจกรรม ตามแนวทางการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของกรณีโรคโควิด-19 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 179 
ขอความอนุเคราะห์ นำเสนอโครงการ ท้องถิ่น มั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโควิด ที่ พล 0023.3/ว 037 ลว 15 ม.ค.64  [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 91 
เร่งรัดและตรวจสอบการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 034 ลว 15 ม.ค.64 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 248 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ พล 0023.3/ว 033 ลว 15 ม.ค.64  [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 57 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ พล 0023.3/ว346 ลว 14 ม.ค. 64 [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 97 
แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 148 
แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 99 
เชิญประชุมตรวจประเมินกิจการและกิจกรรมฯ [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 134 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 ที่ พล 0023.5/ว 315 ลว.13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. ที่ พล 0023.5/ 713 ลว.13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 65 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับอปท. ที่ พล 0023.5/ว 310 ลว.13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 119 
 
   
 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประชาสัมพันธ์ งบทดลองเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 4 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
สถ.จ.พิษณุโลก ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจประเมิน ตลาด ตลาดนัด ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านตั [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.วังนกแอ่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อว [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พันเสา [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านแยง ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแยง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ มอบจักรยานให้เด็กฐานะยากจน [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย แจ้งเตือนสภาพอากาศระหว่างวันที่ 18-24 มกราคม 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ทองแท้ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวั [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สมอแข อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ปี 2563-2564) [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บางระกำ จัดการด้านขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลบางระกำ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านป่า เปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงพระ วารสารข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หัวรอ ลงพื้นที่ออกตรวจแนะนำผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อป้องกันการระบาด [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หัวรอ เทศบาลตำบลหัวรอ เข้าดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.มะต้อง ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้องว่าด้วยการบริหารจัดก [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
   
 


อบต.บ้านป่า ซื้อวัดุสำนักงาน (กองช่างฯ) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 ม.ค. 2564 ]อบต.บ้านป่า จ้างเหมาเจาะน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังยาว ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโล [ 19 ม.ค. 2564 ]อบต.บ้านป่า จ้างเหมาเจาะน้ำบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านป่า ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โด [ 19 ม.ค. 2564 ]อบต.บ้านป่า จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจำปี จันทร์จับ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองจอก [ 19 ม.ค. 2564 ]ทต.บางระกำ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อซ่อมแซมฝักบัวชำระ บริเวณในห้องน้ำหญิง อ [ 18 ม.ค. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง [ 18 ม.ค. 2564 ]อบต.ชุมแสงสงคราม จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดภายใน หมู่ที่ 4 สายลานตากข้าว - บ้านนายประ [ 18 ม.ค. 2564 ]อบต.บ่อทอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]อบต.บ่อทอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]อบต.บ่อทอง ซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์กล้าต้นไม้) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]อบต.ชุมแสงสงคราม ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ทต.ปลักแรด ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ หมุนได้รอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี หรือ [ 15 ม.ค. 2564 ]ทต.ปลักแรด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]อบต.ชุมแสงสงคราม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]อบต.บ้านป่า ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่างฯ) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ (ยางมะตอยผสมเสร็จ) โดยวิธีเฉพ [ 15 ม.ค. 2564 ]อบต.ชุมแสงสงคราม จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและแสด [ 15 ม.ค. 2564 ]ทต.บางระกำ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อซ่อมแซมแผงปลั๊กไฟ บริเวณห้องประชุมสภ [ 15 ม.ค. 2564 ]อบต.บ้านป่า ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลังฯ) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร [ 15 ม.ค. 2564 ]อบต.ชุมแสงสงคราม ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]อบต.บ้านป่า จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาในตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม ประ [ 15 ม.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ กอง [ 30 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสนาม ผ้าใบคลุมเต็นท์สีขาว-เทา ขนาดกว้าง ๑๖.๕ เมตร ยาว ๑๘.๘๕ เมตร จำนวน [ 25 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม หมู่ที่ ๔ บ้าน [ 25 พ.ย. 2563 ]อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ชนิดบรรจุถุง ตรานมโรงเ [ 23 พ.ย. 2563 ]จ้างรถรับส่งนักเรียนบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม [ 23 พ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ชนิดถุง ตรานมโรงเร [ 23 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (ซอยกลางหมู่บ้านจากบ้ [ 18 พ.ย. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานหิน ตำบลพรหมพิราม อำเภอพ [ 17 พ.ย. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานหิน ตำบลพรหมพิรา [ 17 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อกลมคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก,บ่อพัก ค.ส.ล.ท่อกลม) เพื่อปรับปรุงห [ 16 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรห [ 13 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม [ 12 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหลังอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วน [ 11 พ.ย. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ท [ 10 พ.ย. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมถมดินและปรับเกลี่ยบริเวณหลังท่อ ภายในหมู่บ้าน [ 9 พ.ย. 2563 ]

 
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ก.ย. 2563)    อ่าน 457  ตอบ 0  
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ : 055-369-292 โทรสาร : 055-369-292 ต่อ 108
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
จำนวนผู้เข้าชม 336,391 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-292


 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม