Untitled Document
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | ข่าวภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา | ติดต่อ อบต.
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ อบต.พรหมพิราม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร
กิจการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การดำเนินงานของอบต.
การติดตามและการประเมินผล
ข้อบัญญัติ อบต. ประจำปีงบประมาณ
แผนพัฒนา
ผลงานปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศแผนการจัดหาวัสด
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบสถานะการเงิน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จัดเก็บภาษี
งานบริหารงานการศึกษา
กฏและระเบียบต่างๆ
งานควบคุมอาคาร
การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
การตั้งงบประมาณ
พระราชบัญญัติ
สถานที่สำคัญของตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ
สินค้าประจำตำบล
 

ผ้าขาวม้า

กล้วยกวน

ท้อฟฟี่กะทิ

ขนมลอดช่องสิงคโปร์แห้ง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Backoffice
Untitled Document
เชิญชวนทำบุญแห่เทียนจำนำพรรษา ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๖ ลงเมื่อ กรกฎาคม 18, 2013, 04:21:13 PM

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖‏ ลงเมื่อ ธันวาคม 26, 2012, 09:58:30 AM

เปิดรับสมัคร นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ลงเมื่อ สิงหาคม 23, 2012, 04:20:57 PM

ประกาศเรื่องการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 9 ลงเมื่อ กรกฎาคม 12, 2012, 12:19:09 PM

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามเรื่องการประชุมคณะผู้บริหาร ลงเมื่อ กรกฎาคม 12, 2012, 12:15:32 PM

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยดั้ง หมูที่ ๑๐ ลงเมื่อ กันยายน 23, 2015, 08:58:18 PM

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังน้ำเย็น ลงเมื่อ กันยายน 23, 2015, 08:53:40 PM

สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศพด.กรับพวงใต้ ม.๔ ลงเมื่อ กันยายน 08, 2015, 11:45:54 PM

สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศพด.กรับพวงเหนือ ม.๖ ลงเมื่อ กันยายน 08, 2015, 11:41:07 PM

สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศพด.บ้านสะพานหิน ม.๓ ลงเมื่อ กันยายน 08, 2015, 11:31:44 PM

“จตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 20” ลงเมื่อ สิงหาคม 20, 2015, 04:05:09 PM

ทำบุญป้าย อบต. ปี58 ลงเมื่อ สิงหาคม 20, 2015, 02:45:13 PM

วันเด็กแห่งชาติ 58 ลงเมื่อ สิงหาคม 20, 2015, 02:22:45 PM

จัดงานวันเด็ก เดือนมกราคม ประจำปี ๒๕๕๗ ลงเมื่อ มกราคม 11, 2014, 10:49:55 AM

นายก อบต. รับมอบผ้าห่มจากโลตัส ลงเมื่อ ธันวาคม 17, 2013, 04:55:20 PM

:: ดูทั้งหมด ::
:: ดูทั้งหมด ::
:: ดูทั้งหมด ::
หัวข้อข่าวเด่นวันนี้ การเมือง เศษฐกิจ บันเทิง ต่างประเทศ กีฬา การศึกษา
Untitled Document
คุยกับนายก อบต.
ความรู้สู่ชมชน
สิ่งแวดล้อมของเรา
Link หน่วยงานราชการ
Link สำคัญ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิคส์ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ห้องสมุดกฏหมาย 
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ 
ดิกชันนารีออนไลน์ 
ตารางรถทัวร์ 
ตารางเดินรถไฟ 
เช็คเที่ยวบิน 
ข้อมูลการท่องเที่ยว 
โยธาไทย
Link ท้องถิ่น
 
 
 
 
 
Untitled Document
© องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
2009 All Rights Reserved. สถิติผู้เข้าชม
wordpress counter