ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สิงหาคม 10, 2020, 02:24:44 AM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

 |  ข่าวประกาศทุกชนิด  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  หัวข้อ: คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [New!] « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [New!]  (อ่าน 6193 ครั้ง)
ผู้ลงประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
webnews
Full Member
***
กระทู้: 109


« เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 02:26:45 PM »

         ตามที่คณะรัฐมนตรีโดยนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการและมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จในปีแรกอย่างชัดเจนในนโยบายข้อ 1.2 ด้านการรักษาและการเพิ่มรายได้ของประชาชน 1.2.4 ด้านการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณในเรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล  เป็นไปอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและถูกต้อง  นั้น

          เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามจึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปติดต่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียน  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามได้ประกาศกำหนด  โดยผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ  จะต้องมีคุณสมบัติ  และดำเนินการ  ดังต่อไปนี้
         1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้
   (1)  มีสัญชาติไทย
   (2)  มีอายุ  60  ปี   บริบูรณ์ขึ้นไป  โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2492  (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่  เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่  1  มกราคมของปีนั้น)
   (3) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่  ผู้รับบำนาญ  ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ

       2.  ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง            ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ระหว่างวันที่ 17 – 31  สิงหาคม  2552  ในวัน  เวลา  และสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามกำหนด  พร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้
   (1)  บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
   (2)  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

   ในกรณีมีความจำเป็นไม่สามารถมาลงทะเบียนได้  ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] พิมพ์ 
 |  ข่าวประกาศทุกชนิด  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  หัวข้อ: คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [New!] « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
กระโดดไป:  


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!