ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
มิถุนายน 19, 2019, 04:01:21 PM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

 |  กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
หน้า: [1] 2 3 ... 10

 1 
 เมื่อ: วันนี้ เวลา 01:19:33 PM 
เริ่มโดย jeep - กระทู้ล่าสุด โดย jeep
รายงานการกำกับติดตามแผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

 2 
 เมื่อ: วันนี้ เวลา 12:41:03 PM 
เริ่มโดย jeep - กระทู้ล่าสุด โดย jeep
ประกาศเจตจำนงอบต.พรหมพิราม

 3 
 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2019, 01:02:18 PM 
เริ่มโดย jeep - กระทู้ล่าสุด โดย jeep
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562

 4 
 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2019, 10:37:13 AM 
เริ่มโดย jeep - กระทู้ล่าสุด โดย jeep
รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2562

 5 
 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2019, 10:48:32 AM 
เริ่มโดย jeep - กระทู้ล่าสุด โดย jeep
1.รายงานสถิติการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
2.จำนวนประชาชนผู้ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
3.รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 พ.ค. 2562
4.รายงานข้อมูลผู้พิการ/ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562

 6 
 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2019, 10:18:34 AM 
เริ่มโดย jeep - กระทู้ล่าสุด โดย jeep
   
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 7 
 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 01:23:55 PM 
เริ่มโดย ผู้ลงประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ - กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ลงประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 8 
 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2019, 03:54:35 PM 
เริ่มโดย jeep - กระทู้ล่าสุด โดย jeep
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564)

 9 
 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2019, 03:49:44 PM 
เริ่มโดย jeep - กระทู้ล่าสุด โดย jeep
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอบต.

 10 
 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2019, 04:50:07 PM 
เริ่มโดย may_4502124 - กระทู้ล่าสุด โดย may_4502124
                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.  แล้วนั้น
          
      เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ  จึงขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม  ในวันอังคารที่  4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม        

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

หน้า: [1] 2 3 ... 10
 |  กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!