ข่าวประกาศทุกชนิด => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: jeep ที่ มิถุนายน 11, 2019, 10:48:32 AMหัวข้อ: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
เริ่มหัวข้อโดย: jeep ที่ มิถุนายน 11, 2019, 10:48:32 AM
1.รายงานสถิติการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
2.จำนวนประชาชนผู้ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
3.รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 พ.ค. 2562
4.รายงานข้อมูลผู้พิการ/ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562