• รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ::::: วันนี้ เวลา 01:19:33 PM

 • ประกาศเจตจำนงอบต.พรหมพิราม ::::: วันนี้ เวลา 12:41:03 PM

 • ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 ::::: มิถุนายน 17, 2019, 01:02:18 PM

 • รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2562 ::::: มิถุนายน 17, 2019, 10:37:13 AM

 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ::::: มิถุนายน 11, 2019, 10:48:32 AM

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ::::: มิถุนายน 10, 2019, 10:18:34 AM

 • แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ::::: ธันวาคม 09, 2018, 01:23:55 PM

 • แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ::::: มิถุนายน 05, 2019, 03:54:35 PM

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ::::: มิถุนายน 05, 2019, 03:49:44 PM

 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ::::: มิถุนายน 01, 2019, 04:50:07 PM

 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ::::: มิถุนายน 01, 2019, 04:47:11 PM

 • ขอเชิญประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ::::: พฤษภาคม 28, 2019, 04:04:04 PM

 • รายงานงบการเงินและรายรับรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562 ::::: พฤษภาคม 27, 2019, 10:06:36 PM

 • รายงานงบการเงินและรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562 ::::: พฤษภาคม 27, 2019, 10:06:07 PM

 • ประกาศปฏิธินความโปร่งใส ของ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2562 ::::: พฤษภาคม 08, 2019, 09:49:55 AM

 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ป.ป.ช. ประจำปี 2562 (ITA) ::::: พฤษภาคม 08, 2019, 09:48:16 AM

 • รายงานงบการเงินและรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ::::: มีนาคม 13, 2019, 09:14:40 PM

 • รายงานงบการเงินและรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 ::::: มีนาคม 13, 2019, 09:13:14 PM

 • ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน มกราคม 2562 ::::: มีนาคม 04, 2019, 03:25:19 PM

 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพการปลูกดอกไม้เพื่อการจำหน่าย ::::: มกราคม 22, 2019, 02:29:22 PM