• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ::::: พฤษภาคม 22, 2019, 05:47:21 PM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรับพวงใต้ หมู่ที่ ๔ ::::: พฤษภาคม 22, 2019, 05:44:21 PM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านย่านขาด (สายนาตาย้อม-ถนนย่านข ::::: พฤษภาคม 17, 2019, 03:07:07 PM

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ::::: พฤษภาคม 08, 2019, 07:05:07 PM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกรับพวงเหนือ ::::: พฤษภาคม 08, 2019, 07:03:57 PM