• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองภายในตำบลพรหมพิราม ::::: กุมภาพันธ์ 15, 2019, 07:09:20 PM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำภายในตำบลพรหมพิราม ::::: กุมภาพันธ์ 15, 2019, 07:08:05 PM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมูที่ 3 บ้านสะพานหิน ::::: กุมภาพันธ์ 15, 2019, 07:06:11 PM

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ::::: กุมภาพันธ์ 07, 2019, 04:35:14 PM

  • จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๒ บ้านพรหมพิราม (สายเรียบคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย) ::::: กุมภาพันธ์ 06, 2019, 04:32:39 PM