• เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ::::: กันยายน 18, 2019, 03:36:02 PM

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ::::: กันยายน 05, 2019, 12:06:20 PM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านกรับพวงกลาง ::::: สิงหาคม 27, 2019, 01:51:18 PM

  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ::::: สิงหาคม 13, 2019, 10:56:35 AM

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ::::: สิงหาคม 01, 2019, 05:13:22 PM