• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ::::: ธันวาคม 07, 2017, 08:53:51 PM

  • ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 (สายบ้าน อบต.บุญสม) ::::: กรกฎาคม 23, 2017, 09:30:22 PM

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ::::: เมษายน 10, 2017, 10:56:37 PM

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ::::: มีนาคม 16, 2017, 05:19:59 PM

  • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ::::: มีนาคม 03, 2017, 06:13:56 PM