• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ::::: เมษายน 04, 2020, 12:41:49 AM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกาตร ::::: มีนาคม 31, 2020, 07:37:38 PM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล องค์อการบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม หมู่ที่ ๔ บ้านกรับพวงใต้ ::::: มีนาคม 25, 2020, 09:42:57 PM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยดั้ง ::::: มีนาคม 14, 2020, 03:02:40 PM

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ::::: มีนาคม 03, 2020, 06:36:24 PM