• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ::::: กุมภาพันธ์ 06, 2018, 06:12:35 PM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลพรหมพิราม ::::: กุมภาพันธ์ 01, 2018, 05:48:09 PM

  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลพรหมพิราม ::::: มกราคม 20, 2018, 02:50:05 PM

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ::::: มกราคม 18, 2018, 08:51:23 PM

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ::::: ธันวาคม 07, 2017, 08:53:51 PM