• ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีขายทอดตลาด ::::: มิถุนายน 18, 2020, 07:50:13 PM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ::::: มิถุนายน 10, 2020, 09:02:40 PM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ::::: มิถุนายน 10, 2020, 09:00:36 PM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ::::: มิถุนายน 09, 2020, 09:45:16 PM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ::::: มิถุนายน 09, 2020, 09:42:43 PM