• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ::::: มกราคม 21, 2020, 10:13:56 AM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยดั้ง หมู่ที่ 10 ::::: ธันวาคม 27, 2019, 09:12:37 PM

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ::::: ธันวาคม 02, 2019, 07:33:59 PM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ (สายบ้านนางพะเยาว์ ผาทอง ถึง นางกุหลาบ ผาทอง) ::::: พฤศจิกายน 07, 2019, 08:59:26 PM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ (สายบ้านนายสุทัศน์ ดอนทราย ถึง นายสายันห์ บัวใบ) ::::: พฤศจิกายน 07, 2019, 08:57:22 PM