• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ::::: เมษายน 11, 2018, 11:17:17 AM

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ::::: มีนาคม 08, 2018, 01:05:04 PM

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อไมค์ห้องประชุมสภา พร้อมสาย ::::: มีนาคม 05, 2018, 02:09:30 PM

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ::::: กุมภาพันธ์ 06, 2018, 06:12:35 PM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลพรหมพิราม ::::: กุมภาพันธ์ 01, 2018, 05:48:09 PM