• แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ::::: ตุลาคม 11, 2018, 10:30:22 PM

  • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ::::: ตุลาคม 08, 2018, 09:20:07 AM

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ::::: ตุลาคม 04, 2018, 12:17:11 PM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ดินลูกรัง,หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมผิวทางภายในตำบลพรหมพิราม ::::: กันยายน 26, 2018, 12:15:33 AM

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านสะพานหิน ::::: กันยายน 06, 2018, 07:30:04 PM