• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ::::: ธันวาคม 28, 2018, 07:24:15 PM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยดั้ง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพ ::::: ธันวาคม 28, 2018, 07:02:17 PM

 • ประกวดราคาจ้างสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คนตอกเสาเข็ม ศพด.บ้านสะพานหิน ::::: ธันวาคม 17, 2018, 08:10:52 PM

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ::::: ธันวาคม 12, 2018, 10:22:59 AM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านกรับพวงกลาง (สายทางเ ::::: พฤศจิกายน 20, 2018, 11:59:35 AM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (สายกลางนา) ::::: พฤศจิกายน 20, 2018, 11:42:15 AM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านกรับพวงใต้ ::::: พฤศจิกายน 20, 2018, 11:12:15 AM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานหิน ::::: พฤศจิกายน 20, 2018, 10:38:55 AM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคุ้งเตาเหล้า ::::: พฤศจิกายน 21, 2018, 04:58:05 PM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านย่านขาด ::::: พฤศจิกายน 19, 2018, 08:45:35 PM

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ::::: พฤศจิกายน 06, 2018, 10:08:52 PM

 • แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ::::: ตุลาคม 11, 2018, 10:30:22 PM

 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ::::: ตุลาคม 08, 2018, 09:20:07 AM

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ::::: ตุลาคม 04, 2018, 12:17:11 PM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ดินลูกรัง,หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมผิวทางภายในตำบลพรหมพิราม ::::: กันยายน 26, 2018, 12:15:33 AM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านสะพานหิน ::::: กันยายน 06, 2018, 07:30:04 PM

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ::::: กันยายน 05, 2018, 08:08:41 PM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานหิน ::::: กันยายน 04, 2018, 08:03:43 PM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกรับพวงเหนือ ::::: กันยายน 04, 2018, 08:02:37 PM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยดั้ง ::::: สิงหาคม 22, 2018, 09:28:37 AM