• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ::::: พฤษภาคม 22, 2019, 05:47:21 PM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรับพวงใต้ หมู่ที่ ๔ ::::: พฤษภาคม 22, 2019, 05:44:21 PM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านย่านขาด (สายนาตาย้อม-ถนนย่านข ::::: พฤษภาคม 17, 2019, 03:07:07 PM

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ::::: พฤษภาคม 08, 2019, 07:05:07 PM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกรับพวงเหนือ ::::: พฤษภาคม 08, 2019, 07:03:57 PM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังน้ำเย็น (สายคันไดน์ฝั่งขว ::::: เมษายน 30, 2019, 11:41:31 PM

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ::::: เมษายน 04, 2019, 09:06:07 AM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านพรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม ::::: มีนาคม 07, 2019, 05:19:55 PM

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ::::: มีนาคม 06, 2019, 09:51:10 AM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองภายในตำบลพรหมพิราม ::::: กุมภาพันธ์ 15, 2019, 07:09:20 PM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำภายในตำบลพรหมพิราม ::::: กุมภาพันธ์ 15, 2019, 07:08:05 PM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมูที่ 3 บ้านสะพานหิน ::::: กุมภาพันธ์ 15, 2019, 07:06:11 PM

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ::::: กุมภาพันธ์ 07, 2019, 04:35:14 PM

 • จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๒ บ้านพรหมพิราม (สายเรียบคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย) ::::: กุมภาพันธ์ 06, 2019, 04:32:39 PM

 • จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยดั้ง (สายเข้าหนองบอน) ::::: กุมภาพันธ์ 05, 2019, 07:46:05 PM

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ::::: ธันวาคม 28, 2018, 07:24:15 PM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยดั้ง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพ ::::: ธันวาคม 28, 2018, 07:02:17 PM

 • ประกวดราคาจ้างสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คนตอกเสาเข็ม ศพด.บ้านสะพานหิน ::::: ธันวาคม 17, 2018, 08:10:52 PM

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ::::: ธันวาคม 12, 2018, 10:22:59 AM

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านกรับพวงกลาง (สายทางเ ::::: พฤศจิกายน 20, 2018, 11:59:35 AM