• ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ::::: มีนาคม 11, 2020, 09:10:22 AM

  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการจ้างนักเรียน-นักศึ่กษาที่ทำงานให้กับ อบต.ในช่วงหยุดภาคเรียน ประจำปี 2563 ::::: มีนาคม 10, 2020, 11:30:10 AM

  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.พรหมพิราม ::::: มีนาคม 03, 2020, 10:34:37 AM

  • การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการจ้างนักเรียน-นักศึกษาที่ทำงานให้กับ อบต.ในช่วงหยุดภาคเรียน ประจำปี 2563 ::::: กุมภาพันธ์ 27, 2020, 01:31:34 PM

  • ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ::::: กุมภาพันธ์ 05, 2020, 04:23:49 PM